Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

SẮC TÍM


Tím lụa tôi yêu sắc đóa cà
Tím mơ phơn nhớt dáng em qua
Tím chiều bảng lãng hoàng hôn lặn
Tím dạ mơ màng ánh nguyệt xa
Tím khóc riêng mang  chờ nhớ   bạn
Tím sầu chung thủy  xót thương    ta
Tím thề vẹn chữ câu mai trúc
Tím hẹn  muôn thu mãi đến già
Ngoctuyencp