Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

CUỐI NẺO


Kiệt tác từ khi đã hỏng rồi
Mây buồn khắp nẻo phủ hoài thôi
Gian nhà một cột chưa hư nát
Tán bưởi Năm Roi sớm cọc còi
Ngã rẽ hoàng hôn khô xác lá
Lối về nhân nghĩa héo bờ môi
Vô thường dẫu biết tuồng hư ảo
Giếng cạn dây dài tiếc trắng vôi.

Cao Linh Tử


TẠ T
  Từ đây viễn xứ đã xa rồi
Lạc nẻo người đi vĩnh biệt thôi
Vạn dặm mây mờ vang tiếng gọi
Muôn trùng gió lạnh vẳng hơi còi
Bao ngày hạnh phúc  nhòe mi mắt
Bấy tháng vui vầy  rạng  khóe  môi
Cứ ngỡ bình yên chiều bóng xế
Giận người  nỡ bỏ .bạc như vôi….
Ngoctuyencp