Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

THUYỀN THƠ

Dòng trôi lơ lững chiếc thuyền thơ
Một ánh đèn đêm giữa nguyệt mờ
Réo rắt cung đàn thương quyến luyến
Ngân nga khúc gảy nhớ trơ vơ
Vang xa sóng nước lăn tăn mộng
Vọng mãi trời mây bảng lãng mơ
Lướt nhẹ miên man hòa với gió
Tâm hồn quyện khắp chốn ….ơ hờ….
Ngoctuyencp