Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

KHOẢNG LẶNG-DÒNG TRÔI

KHOẢNG LẶNG
Khoảng lặng chìm theo chiếc bóng thơ
Đìu hiu quạnh vắng góc Thu mờ
Nơi đây lặng lẽ sương mi nhạt
Phương đó buồn rơi nước mắt hờ
Người đã ra đi sầu khắc khoải
Ta còn ở lại xót trơ vơ
Chiều nay mây tím lang thang nhớ
Một cõi im lìm chết ngất mơ ...
Song Ngu*

DÒNG TRÔI

Dòng trôi lơ lững chiếc thuyền thơ
Một ánh đèn đêm giữa nguy
ệt mờ
Réo rắt cung đàn thương quyến luyến
Ngân nga khúc gãy nhớ trơ vơ
Vang xa sóng nước lăn tăn mộng
Vọng mãi trời mây bảng lãng mơ
Lướt nhẹ miên man hòa với gió
Tâm hồn quyện khắp chốn ….ơ hờ…
.
Ngoctuyencp

Đến đây gặp được những vần thơ 

Nét mực chưa khô chữ chửa mờ 


Nhìn thấy chạnh lòng không lãnh đạm 


Xem qua chột dạ khó ơ hờ 


Thân bằng nghèo khó luôn mời gọi


Quyến thuộc cao sang ngại nhận vơ


Phóng bút múa càn vui xướng họa 


Cho mình thoả mãn đẹp cơn mơ Ký Gàn