Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

THÂN CÒ


Kiếp cò lặn lội cũng vì con

Héo hắt ngày trôi đến mỏi mòn

Cực nhọc thân hao mòn vóc hạc

Âm thầm dáng lụn hết vàng son

Chiều mưa nước mắt hòa no đói

Trưa nắng mồ hôi thấm dại khôn

Bạc tóc đường trơn chân vẫn bước

Chua cay chịu đựng mãi vùi chôn

Ngoctuyencp