Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

VIỆT NAMVIỆT NAM

Khí phách hào hùng  đất Việt Nam
Danh truyền vạn thuở  nước Văn Lang
Tiền nhân dựng nghiệp gìn riêng cỏi
Hậu bối  xây thành  giử yên làng
Âu lạc trường tồn thêm rạng rở
Đại Cồ bền vững  sáng huy hoàng
Đi xa vẫn nhớ về quê mẹ
Khắc khoải trong lòng Tổ Quốc mang
Ngoctuyencp