Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

XA XĂM

 XA XĂM

Mong chờ thấp thoáng dáng xa xăm
Vẫn cứ đời đau khóc lặng thầm.
Lệ ướt hoen mi đành dấu tiếng
Môi khô mím chặt giữ tình câm
Thuyền neo bờ vắng cùng mưa gió.
Bến đợi dòng trôi mãi tháng năm.
Nước mắt rơi vào trong buốt nhớ
Mong chờ thấp thoáng dáng xa xăm
(Ngoctuyencp)