Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

VỊNH KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Vũ khúc nghê thường  quyện tiếng kèn

Dãy đào uống lượn ngẩn ngơ khen

Xiêm y  ghế phụng  tuồng  không lạ

Áo mão ngai vua  lớp rất quen
Sân khấu muôn màu bừng  ánh sáng

Hậu trường  le lói      tối không đèn

Uy quyền dũng mảnh mơ làm tướng
Son phấn lau xong vẫn kiếp đen
Ngoctuyencp