Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

TRỞ LẠI
Thắm thoát bao ngày trở lại đây
Nhà xưa cảnh cũ vẫn nơi này
Hoa sen bạch khiết xòe khoe cánh
Bông giấy hồng tươi phủ điểm cây
Ngõ trước an lành cười cợt gió
Hiên sau êm ấm giỡn đùa mây
Anh em tay bắt vui tao ngộ
khôn xiết  mừng thay... chị gọi mày!
Ngoctuyencp