Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

THỢ THƠ


THỢ THƠ
Nhà vắng một mình thuốc với thơ
 Bên song chim hót nằng len mờ
Suối nguồn róc rách theo từng điếu
 Tập giấy vui đùa gió phất phơ.
Cao Linh Tử
VẦN PHƠ
Trà thanh thoảng gió với vần thơ
Nắng ấm dần lên khói thuốc mờ
Giấy trắng nằm chờ câu đối vịnh
Ngâm nga ý tuyệt…dệt vần .phơ….
Hiiiiiiiiiiiiiiiii
Ngoctuyencp