Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

BUỒN TRÔNG

Khóc gió thương mây nhỏ lệ chờ

Buồn trông héo úa bặt duyên mơ


Đèn run bấc lụn trăng bàng bạc


bếp lạnh than tàn gió chơ vơ


Vạn tiếng lòng đau lìa phím nhạc


Muôn lời tâm khắc đoạn cung tơ


Miên trường vĩnh cửu sầu câu hẹn


Vẹn kiếp tình chung kết ý thơ 


Ngoctuyencp