Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

KHẮC KHOẢI
Khắc khoải trông chờ dưới ánh trăng
Thâu đêm thơ thẩn với băn khoăn
Người về một khắc dù cho ít
Bóng đối đôi giây cũng vĩnh hằng
Gối lẽ song thưa thôi cách biệt
Màn đơn cửa lạnh hết chia ngăn
Sao khuya ảo mộng sầu chưa bớt
Ước hẹn duyên tình mãi đẹp chăng?
Ngoctuyencp