Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

LAN MAN

01

Chia tay lối rẽ thế là thôi

Nước cuốn mây bay chẳng phản hồi

Kẽ ở chờ trông như gió thoảng

Người đi hẹn ước tợ dòng trôi

Cả đời khắc khoải buồn bao nữa

Trọn kiếp mênh mang khóc mấy rồi

Cứ nghĩ tình yêu là vĩnh cửu

Nao ngờ…héo hắt cả bầu trời…

02

Bầu trời rộn rả khắp xuân đời

Khấn nguyện chân thành ý mọi nơi

Tết đến hanh thông cầu đổi vận

Năm sang mới mẽ ước phùng thời.

Qua rồi khổ sở theo diều quyện

Hết sạch buồn đau cuốn gió khơi

Bát ngát hương trầm bao xúc cảm

Trà thơm thoảng khói chén đầy vơi….

03

Đầy vơi rượu ấm rót cùng tôi

Nhớ lại tình thân xót dạ hồi

Chén gởi cay nồng cùng rót cạn

Ly mời ngọt đượm kết tràn vơi

Chi giao bằng hữu ngâm vang núi

Thắm nghĩa anh em hát dậy đồi

Ngập khắp thôn làng hoa chúc phúc

Đong đưa gió đẩy.. cánh mai phơi

Ngoctuyencp