Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

TIỄN NGƯỜI

Anh xa rồi ta chưa từng gặp mặt
Lệ tuôn dòng khóc tiễn một người đi
Mong trời cao thiên đường anh đang đến
Lắm vì sao sưởi ấm cỏi hồn anh....
...................................
Trân trọng...thương tiếc anh ..một người bạn người anh...chân thành...Mong cỏi thiên đường anh đang đến không có chỗ thị phi buồn khổ...mà anh đã từng chịu đựng....ở nhân gian...
Ngoctuyencp