Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

VỌNG CỐ HƯƠNG (HỌA THƠ LA THỤY)

 VỌNG CỐ HƯƠNG
                                        
Mây trời dõi bóng dạ nao nao                                     
 Hồi ức miên man cuộn sóng trào                                   
Quảng Trị đường xưa ươm  kỹ  niệm                                       
La Gi phố mới vắng tâm giao                                      
Ly hương khắc khoải thương mưa bấc                                      
Biệt xứ bâng khuâng nhớ gió Lào                                       
Trở gối chập chờn chao cánh mộng                                       
Vọng về quê cũ dấu yêu trao   
                  LA THU

                      HỌA: TRÔNG VỀ
           Dõi mắt trông vời dạ khắc nao

         Quê hương dịu vợi lệ mi trào

         Ra đi bỏ lại bao vương vấn

         Cất bước mang theo bấy luyến giao

         Mấy nẻo phong trần mài miệt nhớ

         Bao phương lang bạt thuộc thông lào

         Thời gian chảy mãi quên màu tóc

         Khát vọng ngày nao ấm áp trao

         NgoctuyencpHoạ bài Trông về của Ngoctuyên

Xa cách bấy nay dạ nôn nao


Tình thân ly biệt lệ tuôn trào


Quên sao ngày ấy bao kỷ niệm


Nhớ mãi một thời mấy mến giao


Biền biệt kẻ đi đề xướng nhớ


Cặm cụi người về họa luyến lao


Nào ai biết được bao trăn trở 


Gặp lại nhau rồi thoả ước ao?
                                                               
Ngocdungqb