Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

HỌA THƠ MAI TRANG HUYNH


RỒI CŨNG MỘT GÒ
Sử hồng lưu dấu mấy nghìn năm,
Kìa vết thậm thâm cuộn sóng ngầm.
Cỏng giặc xoay lưng hồn dân tộc,
Cuối đầu bợ gối kẻ ngoại xâm
Đua chen cuộc thế kim tiền trọng,
Đánh đấm đường trần cổ mấy mâm.
Con đỏ lạc bầy kêu thống thiết,
Vua quan tàn cuộc cũng gò nằm!
MaitranghuynhLịch sử
Lịch sử âm vang suốt vạn năm
Tự hào kiêu hãnh chút lòng ngầm
Không lòn cúi mặt người gây hấn
Chẳng đỡ nâng trôn kẽ ngoại xâm
Cuộc chiến bao ngày đầy nước mắt
Thời tàn nhiều tháng sạch xôi mâm
Giật mình thảng thốt nhìn nhân thế
Đứng thẳng xuôi tay cũng đất nằm
Ngoctuyencp